Kto może stać się księgowym?

Wiele osób, chcąc mieć stabilną i pewną pracę, zastanawia się nad tym, co zrobić, by stać się księgowym. Warto mieć świadomość, że 10 sierpnia 2014 roku zniesione zostały certyfikaty księgowe. Od tej pory, zatem możliwe jest, zatem podejmowanie następujących czynności, bez posiadania stosownego certyfikatu:

Wiele osób, chcąc mieć stabilną i pewną pracę, zastanawia się nad tym, co zrobić, by stać się księgowym. Warto mieć świadomość, że 10 sierpnia 2014 roku zniesione zostały certyfikaty księgowe

Autor zdjęcia: Philippe Put

Teoretycznie, więc można dojść do wniosku, że uwolnienie zawodu księgowego poprzez zniesienie certyfikatów oznacza znacznie prostszą drogę do kariery realizowanej w tejże profesji. Czy jest tak rzeczywiście w praktyce?

Teoretycznie, więc wyżej wymienione czynności może wykonywać każdy, kto:

  • posiada pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych,
  • nie był karany za określone przestępstwa
  • i posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Teoretycznie, więc aby założyć biuro księgowe Warszawa wystarczy ukończyć tylko kurs, bądź też szkolenie z zakresu księgowości i rachunkowości.

Czy szkolenia wystarczają?

Tyle w teorii, w rzeczywistości jednak nie trzeba chyba nikogo przekonywać o tym, że wiedzę niezbędną do wykonywania takiej pracy najlepiej zdobywać na studiach wyższych, bądź podyplomowych, na kierunkach takich jak:

  • ekonomia,
  • rachunkowość
  • i finanse.

Chcąc zdobyć niezbędną praktykę, jakże przydatną w takiej pracy jest również odbywanie stażu w biurze rachunkowo-księgowym. Można tam, bowiem zapoznać się z praktyczną stroną księgowości i rachunkowości, a także, co nie mniej istotne, w praktyce przekonać się czy to jest ta praca, do której się nadajemy i o której marzymy.